Ilkan teemat

Pyrin vahvasti rakentamaan Suomesta yritteliästä hyvinvointiyhteiskuntaa.

Pitkäaikainen yrittäjäkokemus useilta eri toimialoilta antaa hyvät perustiedot eduskuntatyöhön.

Yrittäjänä olen toiminut mm. tienrakennus, kuljetus- ja asfaltoinnin parissa, pyörittänyt laskettelurinnettä, toiminut erikoiskaupan yrittäjänä ja nyt keilahalli-ravintolayrittäjänä. Taustalla maa-ja metsätalous yrittäjyys.

Vahva Keski-Suomen alueellinen tuntemus on käytettävissänne.

Eduskuntavaalikampanjan aikana tulen  kiertämään vaalibussilla Keski-Suomen kunnat alkuvuodesta 2015, tule juttelemaan sinua kiinnostavista asioista.

 

                                                                                     

Tieverkko kuntoon

Suomen menestymisen kannalta yksi tärkeimmistä asioista on liikenneverkosta huolehtiminen.

Suomen luonnonvarat ovat  metsä, kaivosteollisuus, matkailu ja puhdasruoka. Kaikki nämä tarvitsevat hyvää tieverkkoa. Teollisuus tarvitsee myös raideverkkoa. Me kansalaiset, samoin kuin elinkeinoelämä tarvitsee toimivat tietoliikenne yhteydet.

Tieverkosta huolehtiminen on Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Hyvä tieverkko  auttaa globaalissa kilpailussa Suomen vientiteollisuutta. Jos meillä on tiet kunnossa ja niitä myös hoidetaan, esimerkiksi raakapuukuljetusten kustannukset pysyvät kilpailukykyisinä. Ei ole oikein, että yksityinen elinkeinonharjoittaja investoi kalustoon ja työntekijöihin, kun vastaavasti valtio laiminlyö perustehtävää, eli teiden hoitoa.

Suomen kannattaisi huolehtia ja kehittää tiestöä pitkäjänteisesti, esim. Ruotsin mallin mukaisesti. Ruotsissa liikennehankkeet suunnitellaan 12v perioodilla. Nyt kun Suomessa on korkea työttömyys ja lainankorot todella matalat, pitäisi uskaltaa nähdä asioita pitkällä tähtäimellä. Tiestön kunnostaminen nyt jopa velkarahalla on järkevää.  Tieverkkoon myös rautatiet ja tietoliikenne sijoitetut eurot piristävät työllisyyttä ja sitä kautta elinvoimaisuutta Suomessa. Eli rahat pyörivät kotimarkkinoilla. Tämä luo uskoa tulevaisuuteen ja ihmisten arki helpottuu. Samalla huolehditaan Suomen kilpailukyvystä kansainvälisillä markkinoilla. Hyvät tiet ovat ensiarvoisen tärkeät teollisuudelle, muuta myös matkailu ja ihmisten liikkuminen lisääntyvät hyvien liikenneyhteyksien kautta.

Yrittäjän arki helpommaksi

 Yrittäminen Suomessa on nykyisellään suomessa on tehty hyvin  vaikeaksi erilaisesteen säännöksien kautta.Varsinkin jos haluaa työllistää työntekijöitä. 

Aloittava yrittäjä kohtaa poikkeuksetta haasteita ensimmäiseksi rahoituksen saannissa. Miten pystytään luomaan rahoitusinstrumentti aloittavalle yrittäjälle, siinä ensimmäinen haaste.  Jos sitten kumminkin rahoitus järjestyy ja yritys käynnistyy markkinat toimivat ja kaikki näyttäisi hyvältä, eli pitäisi palkata työntekijä. Siinäpä sitä yrittäjä onkin kaikenlaisten haasteiden edessä.  Jos palkkaa työntekijän, ei voi tietää onko työntekijä sopiva kyseiseen yritykseen. Työntekijä pitää perehdyttää eli suomeksi kouluttaa kyseisen yrityksen tehtäviin. Tässä vaiheessa menee yrittäjän ja työntekijän aika kouluttamiseen. > Yrityksen kilpailukyky heikkenee hetkellisesti. Jos työntekijä on sopiva yritykselle ja kaikki menee hyvin niin ok. 

Toinen esimerkki, jos työntekijä ei ole sovelias tai esim. jää perhevapaalle niin kaikki koulutus ja perehdytys jää yrittäjän harteille ja edelleenkään hänellä ei ole työntekijää. Muuttuvat markkinat tarvitsevat joustavia menettelyjä. Nykyisin markkinat muuttuvat hyvin nopeasti ja yritysten pitäisi pystyä sopeuttamaan työntekijöitä kyseiseen tilanteeseen myös nopeasti. YT laki koskee yli 20 henkilön yrityksiä. Pitäisikö rajaa nostaa esim. 50 henkilön yrityksiin? Minun mielestäni kyllä.

Minä haluaisin yrittäjille suunnattuja työllistämisen kokeiluja, joissa yrittäjän ei tarvitsisi alussa ottaa suuria riskejä eikä laittaa omaa työaikaa kaikenlaisten ”lappujen” täyttämiseen. Työkokeilut pitää olla riittävän pitkäaikaisia, jotta pystytään arvioimaan niiden vaikutuksia työllisyyden kannalta.

Nuorten saaminen työelämään on hyvin vaikeaa. Monilta nuorilta puuttuu työkokemus kokonaan ja jos halutaan nuoriso töihin, pitää työllistävälle yritykselle taata jonkinlainen mahdollisuus saada korvausta kouluttamisesta. Monesti yritys kouluttaa nuoren työntekijän ja kas kummaa, työntekijä vaihtaa työpaikkaa ja kaikki oppimiskulut ovat jääneet ensimmäiselle työnantajalle. Mielestäni tämä on väärin.

Pidetään koko Suomi elinvoimaisena

 Minun mielestä Suomen vahvuus tulee Koko Suomesta. Meillä on hyvä pääkaupunkiseutu, mikä kestää kansainvälisen vertailun. Mutta meidän luonnonvarat sijoittuvat koko Suomen alueelle. Tämän mahdollisuuden ansiosta täytyy työntekijöitä olla joka paikassa.

Myös matkailu on tulevaisuudessa hyvin merkittävä toimeentulon lähde. Matkailu ja maaseutuelinkeinot sijaitsevat koko Suomen alueilla, tästä syystä valtion on turvattava kaikille mahdollisuus asua ja kouluttautua missä päin Suomea tahansa. Myös ihmisten halu olla synnyinseuduilla pitää ottaa huomioon. Valtion on turvattava tulevalla hallituskaudella toimivat tietoliikenneyhteydet myös maaseudulle, jotta yrittämisestä ja elämisestä maaseudulla tehdään mahdollista.

 

 

 


Uutiset

Kuntavaalit 2017 (04.03.2017)
Kuntavaalit 2017, olen ehdolla Viitasaaren kaupunginvaltuustoon.

25.01.2015  Ulkoilupäivä Sahiksella
01.01.2019  Mukavaa alaknuttavuotta 2019 kaikille.
10.03.2017  Kuntavaalit 2017