Rapautuva tieverkosto syö kilpailukykyä

Torstai 16.4.2015 - Ilkka Kemppainen

Rapautuva tieverkosto syö kilpailukykyä

 

Suomen rapautuva tieverkosto vaatii pikaisia toimenpiteitä. Korjausvelkaan olisi tartuttava reippaalla otteella heti seuraavalla hallituskaudella.

Tieverkoston kunto on tärkeä kilpailutekijä Suomen taloudelle, sillä se ohjaa sekä tuotannon, kaupan että yhteiskunnan investointeja. Huonokuntoinen tiestö jarruttaa Suomen taloudellista kehitystä nostamalla muun muassa logistiikkakuluja.

Tällä hetkellä suomalaiset kuljetusyritykset ovat maksajan roolissa, samalla kun ulkomaalaiset kuljetusyritykset kuluttavat Suomen tiestöä vapaamatkustajina. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on vaatinut, että meidän olisi otettava Ruotsin mallin mukaisesti käyttöön ns. vinjetti-tiemaksut. Nämä ulkomaiselta raskaalta liikenteeltä kerättävät noin 10 miljoonan euron maksut olisi ohjattava tieverkkomme ylläpitoon.

Myös nopeasti kehittyvä älyliikenne tulee asettamaan tiestön kunnolle yhä suuremmat vaatimukset. Seuraavan kymmenen vuoden aikana robottiautojen tuleminen liikenteeseen, parantaa työn tuottavuutta. Näin tapahtuu kuitenkin vain, mikäli tieverkkomme on sellaisessa kunnossa, että robottiautojen käyttö on mahdollista. Kilpailukyvystä pitäisi huolehtia ajoissa. Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsi on merkittävästi Suomea edellä tieverkkonsa ylläpidossa. Hyväkuntoisella tieverkolla robottiautot voidaan ottaa nopeammin käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa, että Ruotsi, Saksa ja muut maat, jotka ovat satsanneet tieverkkonsa ylläpitoon, saavat meitä paremmat lähtökohdat logistiikkakustannusten karsimisessa ja investointikilpailussa.

Tällä hetkellä tiestön korjausvelka on jo vuosia jatkuneiden laiminlyöntien vuoksi yli miljardi euroa. Henkilöliikenteestä yli 90 prosenttia ja tavaraliikenteestäkin yli 70 prosenttia kulkee maanteitse. Tieverkoston kunnostaminen olisi nostettava kiireellisyydessä rautatieverkoston edelle.

Tieverkoston kunnostaminen mitä pikimmiten on järkevää myös työllisyyden näkökulmasta. Miljoona euroa tarkoittaa noin 15 henkilötyövuotta. Kunnostamalla tieverkkomme edes siedettävälle tasolle, työllistäisimme samalla suuren joukon ihmisiä.

 

Ilkka Kemppainen

Yrittäjä, kansanedustajaehdokas

Suomen Keskusta

Kommentoi kirjoitusta.

Mielipidekirjoitus (julkaistu Viitasaaren seutu lehdessä)

Torstai 19.3.2015 - Ilkka Kemppainen

Hevosala tulee huomioida valtakunnallisessa päätöksenteossa

Hevostalouden merkitys on maassamme suuri. Ala tarjoaa suoraan töitä yli 15000 henkilölle ja työllistää välillisesti vielä merkittävän määrän ihmisiä muun muassa rehuntuotannossa ja eläinlääkäripalveluissa. On arvioitu, että hevosten määrä kasvaa parinkymmenen vuoden aikana noin viidesosalla nykyisestä, joten työllistävä vaikutus tulee vain kasvamaan.

Hevosen merkitystä ihmiselle ei voi aliarvioida. Ravi- ja ratsastusurheilun harrastajia on maassamme lähes 400 000. Ratsastus- ja raviurheilu tarjoaa harrastajilleen elämyksiä, joiden arvoa on vaikea mitata. Hevostalous pitää omalta osaltaan maaseutua elinvoimaisena, ja monelle kaupunkilaisnuorelle hevosharrastus voi olla lähes ainoa kosketus maaseutuun ja luontoon. On väitetty, että hevostytöistä kasvaa tulevaisuuden johtajia. Hevosen lisääntyvä käyttö muun muassa terapiatoiminnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä on tärkeää, ja erilaisia hevosen käyttömuotoja tuleekin edistää.

Hevostalous nojaa vahvasti yrittäjyyteen. Suomessa on noin 3000 osa- tai kokoaikaisesti toimivaa hevosalan yritystä. Yritysten toiminnasta vastaa usein yrittäjä yksin tai yrittäjäpariskunta. Hevosyrittäjissä on paljon naisia, ja yritystoimintaan päädytään usein oman harrastustoiminnan kautta. Siten hevosten parissa työskentelemiseen on sitouduttu vahvasti ja osaaminen on karttunut pitkällä aikavälillä.

Maataloudessa, jos missä, yrittäjyys on kuin elämäntapa, kun yritys sijoittuu usein kodin pihapiiriin ja yritystä hoidetaan pääasiassa yksin. Niinpä on erityisen tärkeää huolehtia yrittäjien hyvinvoinnista. Hyvinvointia edistää esimerkiksi yrittäjien jaksamisen tukeminen muun muassa parantamalla yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä ja tarjoamalle yrittäjille mahdollisuuksia irrottautua ajoittain työstään toimivan lomitusjärjestelmän turvin.

Tähän saakka ratsastusurheiluun liittyvää liikuntapaikkarakentamista on rahoitettu pääasiassa yksityisesti. On kuitenkin tärkeää, että hevosurheilutoimintaa ja siihen liittyvää rakentamista tuetaan tasavertaisesti muiden liikuntamuotojen rinnalla. Kun maaseudun ja -talouden tukipolitiikasta päätetään, tulee hevostaloutta tarkastella tasavertaisena muiden tuotantosuuntien kanssa. Hevostalous tarvitsee kehittyäkseen taloudellista tukea, jonka tulee kohdistua kasvatustoiminnan ohella myös kilpailu- ja palvelutoimintaan. Kaiken kaikkiaan on tärkeää huomioida hevosala valtakunnallisessa päätöksenteossa.

 

Ilkka Kemppainen

monialayrittäjä, Viitasaari

Eduskuntavaaliehdokas, Suomen Keskusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hevosala, yrittäjyys

Kinnulanmäen tupailta

Perjantai 5.10.2012 klo 22:43 - Ilkka

Kiitokset Kinnulanmäen tupailtaan osallistujille!

Viitasaari pärjää, jos jatkamme yrittäjäystävällistä toimintaa sekä kannustavaa ja tukevaa yritystoimintaa. Myös toisen asteen koulutuksen säilyttäminen ja kehittäminen on Viitasaaren vahvuus.

Yhteisvastuuta ja yhdessä tekemistä, sillä Viitasaari pärjää tulevaisuudessa. Otetaan nuoret vakavasti. Jos lapsuus on turvallinen ja muistot ovat hyviä, niin on helppo palata opiskelun jälkeen takaisin "kotiin".

Viitasaaren sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella, 4-tien ja Sinisentie risteyksessä, vesistöjen varrella, lentokentän läheisyyttä ja 100 Megan valokuitua unohtamatta, antaa sellaisen perustan tulevaisuuden yritystoiminnalle, että saa kysyä on kenelläkään muulla vastaavaa?

On oikeasti meistä kiinni, mitä halutaan: kehittyä vai näivettyä. 7 000 asukkaan raja on jo alitettu, tähän tarvitaan muutos. Lapsiperheille tulee tarjota Suomen parhaat palvelut. Nuorisossa on meidän tulevaisuus. Vanhuus ja vanhuuden tuomat erityistarpeet pitää pystyä hoitamaan mallikkaasti. Viitasaarelle muuttaville on löydyttävä nopeasti asunto.

Tässä muutamia mietteitä tupaillan tiimoilta. 

Yrittäjyyttä ja Yhteisvastuuta!

Ilkka Kemppainen 

Kommentoi kirjoitusta.