Mielipidekirjoitus (julkaistu Viitasaaren seutu lehdessä)

Torstai 19.3.2015 - Ilkka Kemppainen

Hevosala tulee huomioida valtakunnallisessa päätöksenteossa

Hevostalouden merkitys on maassamme suuri. Ala tarjoaa suoraan töitä yli 15000 henkilölle ja työllistää välillisesti vielä merkittävän määrän ihmisiä muun muassa rehuntuotannossa ja eläinlääkäripalveluissa. On arvioitu, että hevosten määrä kasvaa parinkymmenen vuoden aikana noin viidesosalla nykyisestä, joten työllistävä vaikutus tulee vain kasvamaan.

Hevosen merkitystä ihmiselle ei voi aliarvioida. Ravi- ja ratsastusurheilun harrastajia on maassamme lähes 400 000. Ratsastus- ja raviurheilu tarjoaa harrastajilleen elämyksiä, joiden arvoa on vaikea mitata. Hevostalous pitää omalta osaltaan maaseutua elinvoimaisena, ja monelle kaupunkilaisnuorelle hevosharrastus voi olla lähes ainoa kosketus maaseutuun ja luontoon. On väitetty, että hevostytöistä kasvaa tulevaisuuden johtajia. Hevosen lisääntyvä käyttö muun muassa terapiatoiminnassa ja syrjäytymisen ehkäisyssä on tärkeää, ja erilaisia hevosen käyttömuotoja tuleekin edistää.

Hevostalous nojaa vahvasti yrittäjyyteen. Suomessa on noin 3000 osa- tai kokoaikaisesti toimivaa hevosalan yritystä. Yritysten toiminnasta vastaa usein yrittäjä yksin tai yrittäjäpariskunta. Hevosyrittäjissä on paljon naisia, ja yritystoimintaan päädytään usein oman harrastustoiminnan kautta. Siten hevosten parissa työskentelemiseen on sitouduttu vahvasti ja osaaminen on karttunut pitkällä aikavälillä.

Maataloudessa, jos missä, yrittäjyys on kuin elämäntapa, kun yritys sijoittuu usein kodin pihapiiriin ja yritystä hoidetaan pääasiassa yksin. Niinpä on erityisen tärkeää huolehtia yrittäjien hyvinvoinnista. Hyvinvointia edistää esimerkiksi yrittäjien jaksamisen tukeminen muun muassa parantamalla yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä ja tarjoamalle yrittäjille mahdollisuuksia irrottautua ajoittain työstään toimivan lomitusjärjestelmän turvin.

Tähän saakka ratsastusurheiluun liittyvää liikuntapaikkarakentamista on rahoitettu pääasiassa yksityisesti. On kuitenkin tärkeää, että hevosurheilutoimintaa ja siihen liittyvää rakentamista tuetaan tasavertaisesti muiden liikuntamuotojen rinnalla. Kun maaseudun ja -talouden tukipolitiikasta päätetään, tulee hevostaloutta tarkastella tasavertaisena muiden tuotantosuuntien kanssa. Hevostalous tarvitsee kehittyäkseen taloudellista tukea, jonka tulee kohdistua kasvatustoiminnan ohella myös kilpailu- ja palvelutoimintaan. Kaiken kaikkiaan on tärkeää huomioida hevosala valtakunnallisessa päätöksenteossa.

 

Ilkka Kemppainen

monialayrittäjä, Viitasaari

Eduskuntavaaliehdokas, Suomen Keskusta

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hevosala, yrittäjyys